Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Krzysztof Tereszkiewicz

Rok 2010

 1. Tereszkiewicz K., Ruda M.: Eat content and fat distribution in the carcasses of pietrain pigs, s.31-40, 2010, POLSKIE UCZELNIE ROLNICZE KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH MNISW, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ZOOTECHNICA, z.9 (1)
 2. Tereszkiewicz K.: Przebieg i uwarunkowania wykrwawienia ubojowego tuczników, 2010

Rok 2011

 1. Tereszkiewicz K., Molenda P., Pokrywka K.: Aktualne problemy w transporcie tuczników, s.2787-2798, 2011, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3
 2. Tereszkiewicz K., Molenda P., Pokrywka K.: Influence of selected factors on the weight of internal organs of fatteners, s.149-157, 2011, POLSKIE UCZELNIE ROLNICZE KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH MNISW, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ZOOTECHNICA, z.10 (4)
 3. Tereszkiewicz K., Molenda P., Nowotyńska I., Pokrywka K.: Ocena dobrostanu tuczników w czasie transportu, s.2277-2284, 2011, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3
 4. Tereszkiewicz K., Molenda P.: Referencyjne metody oceny zawartości mięsa i tłuszczu w tuszach wieprzowych, t.4, s.161-171, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZARZĄDZANIE I MARKETING, z.18
 5. Pokrywka K., Tereszkiewicz K.: The influence of the seanson of the birth of Doroc and Pietrain boars and their crossbreeds on sperm traits, s.65-72, 2011, POLSKIE UCZELNIE ROLNICZE KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH MNISW, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ZOOTECHNICA, z.10 (3)
 6. Tereszkiewicz K., Molenda P.: Wpływ wybranych czynników na ubytki masy tusz wieprzowych w czasie wychładzania, t.7, s.85-94, 2011, POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE, ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO, z.3
 7. Nowotyńska I., Tereszkiewicz K.: Zastosowanie systemów nawigacyjnych i telematycznych w logistyce, s.1733-1737, 2011, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3

Rok 2012

 1. Tereszkiewicz K., Bukała B.: Collisions involving animals: an overview of the problem, research methods, s.177-185, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZARZĄDZANIE I MARKETING, z.19 (4)
 2. Nowotyńska I., Tereszkiewicz K.: Hybrid and intelligent materials in transport, s.2985-2993, 2012, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, z.9,
 3. Bukała B., Tereszkiewicz K.: Kolizje drogowe z udziałem dzikich zwierzat oraz doskonalenie metod ich dokumentacji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, s.878-884, 2012, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.4
 4. Tereszkiewicz K., Molenda P., Nowotyńska I., Pokrywka K., Bukała B.: Kształtowanie ochrony prawnej zwierząt w transporcie przedubojowym, s.1315-1320, 2012, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.4
 5. Tereszkiewicz K., Molenda P., Nowotyńska I., Pokrywka K.: Ocena dobrostanu tuczników w czasie transportu, s.2277-2284, 2012, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3
 6. Adamczyk J., Gębarowski D., Bal-Woźniak T., Gugnina T., Gugnin O., Pasternak-Malicka M., Tereszkiewicz K., Molenda P., i inni .: Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw - specyfika i zmiany (pod red. A. Gierczak, J. Wiażewicz, A. Zielińska), s.1-364, 2012, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
 7. Tereszkiewicz K., Molenda P., Nowotyńska I., Bukała B.: Wpływ transportu drogowego tuczników na jakość surowca rzeźnego, s.2985-2993, 2012, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, z.9
 8. Nowotyńska I., Tereszkiewicz K.: Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w agrologistyce, s.1143-1149, 2012, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.4
 9. Nowotyńska I., Tereszkiewicz K.: Zastosowanie systemów nawigacyjnych i telematycznych w logistyce, s.1733-1737, 2012, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3

Rok 2013

 1. Bukała B., Tereszkiewicz K.: Kolizje drogowe z udziałem zwierząt na głównych szlakach drogowych w aspekcie natężenia ruchu drogowego w województwie podkarpackim, s.1543-1554, 2013, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY SPATIUM SP. Z O.O., Autobusy.  Technika,  Eksploatacja,  Systemy  Transportowe, z.3/2013
 2. Tereszkiewicz K., Molenda P., Pokrywka K.: Ocena stopnia wykrwawienia ubojowego tuczników rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej, s.831-834, 2013, POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENICZNE W  WARSZAWIE, Problemy  Higieny  i  Epidemiologii, z.94 (4)
 3. Kusz D., Tereszkiewicz K., Kusz B.: Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w latach 2004-2012, s.3067-3074, 2013, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", TTS  Technika  Transportu  Szynowego, z.10/2013
 4. Kusz D., Tereszkiewicz K., Kusz B.: Polski handel zagraniczny żywymi zwierzętami w latach 2004-2011, s.1287-1295, 2013, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY SPATIUM SP. Z O.O., Autobusy.  Technika,  Eksploatacja,  Systemy  Transportowe, z.3/2013
 5. Tereszkiewicz K., Molenda P., Bukała B., Pokrywka K., Kusz D.: Transport bydła rzeźnego, s.2229-2237, 2013, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", TTS  Technika  Transportu  Szynowego, z.10/2013
 6. Tereszkiewicz K., Molenda P., Pokrywka K., Bukała B., Kusz D.: Transport drobiu rzeźnego, s.1555-1564, 2013, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY SPATIUM SP. Z O.O., Autobusy.  Technika,  Eksploatacja,  Systemy  Transportowe, z.3/2013
 7. Tereszkiewicz K., Choroszy K.: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w transporcie, s.2175-2182, 2013, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", TTS  Technika  Transportu  Szynowego, z.10/2013,
 8. Choroszy K., Tereszkiewicz K.: Zarządzanie higieną i jakością mięsa oraz jego przetworów, t.XVIII, s.9-25, 2013, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZARZĄDZANIE I MARKETING, z.20 (4/2013)
 9. Pokrywka K., Tereszkiewicz K., Molenda P.: Prozdrowotne i funkcjonalne właściwości mięsa [w:] Ziołolecznictwo, biokosmetyki, żywność funkcjonalna [w:] Materiały naukowe z I Międzynarodowej Konferencji "Ziołolecznictwo, biokosmetyki, żywność funkcjonalna", Krosno, 18-19 kwietnia 2013 r., (pod red.) Iwona Wawer, Tadeusz Trziszka, s.399-415, Krosno, 2013, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

Rok 2014

 1. Tereszkiewicz K., Choroszy K.: Assessment of post-slaughter exsanguination degree of selected muscles of fatteners' carcasses, t.32, s.40-46, 2014, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, z.1
 2. Tereszkiewicz K., Choroszy K.: Assessment of slaughter exsanguination in fatteners with a different backfat thickness, s.85-97, 2014, WYDAWNICTWO UCZELNIANE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE, ACTA SCIENTARUM POLONORUM, SERIA: ZOOTECHNICA, z.13 (3) 2014
 3. Świerzowicz J., Tereszkiewicz K.: Biometric methods and information technology for identification of farmed animals, s.10166-10171, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.6/2014
 4. Bukała B., Tereszkiewicz K.: Czynniki determinujące występowanie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie województwa podkarpackiego, s.899-906, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3/2014,
 5. Sarna-Pasierb M., Tereszkiewicz K.: Frugo - fenix wśród upadłych marek, s.223-234, 2014, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, PRACE KÓŁ  NAUKOWYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, z.2013/2014
 6. Blicharski T., Hammermeister A., Warda A., Babicz M., Tereszkiewicz K.: Skup tuczników i ocena ich wartości rzeźnej [w:] Hodowla i chów świń, (pod red.) Marek Babicz, s.260-282, Lublin, 2014, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
 7. Tereszkiewicz K.: Wybrane aspekty wykrwawienia ubojowego tuczników [w:] Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowwań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych, (pod red.) prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, s.79-91, Kraków, 2014, INSTYTUT ZOOTECHNIKI PIB
 8. Kusz D., Tereszkiewicz K.: Polski handel zagraniczny zwierzętami żywymi oraz produktamipochodzenia zwierzęcego z krajami Unii Europejskiej, s.668-674, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.4/2014,
 9. Tereszkiewicz K., Molenda P., Choroszy K., Pokrywka K.: Przyczyny i skutki obrażeń tuczników w transporcie, s.10602-10610, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.6/2014
 10. Tereszkiewicz K., Molenda P., Choroszy K.: Wpływ obrotu przedubojowego na dobrostan tuczników i jakość wieprzowiny [w:] Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, (pod red.) prof. dr hab. Anna Rekiel, s.99-108, Siedlce, 2014, POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE
 11. Pokrywka K., Tereszkiewicz K., Ruda M.: The impact of season of birth and breeding of boards of polish landrance breed on their insemination efficiency, s.272-283, 2014, UNIV ZAGREB, JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE, z.15 (3)
 12. Choroszy K., Tereszkiewicz K.: Transport artykułów mięsnych w świetle przepisów prawa, s.2653-2660, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.6/2014
 13. Tereszkiewicz K., Molenda P., Pokrywka K., Bukała B.: Transport koni rzeźnych, s.6315-6325, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3/2014,
 14. Tereszkiewicz K.: Wpływ obrotu przedubojowego na dobrostan tuczników i jakość wieprzowiny, s.99-108, 2014, Konferencja: LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Siedlce, 15-17 września 2014 r.
 15. Tereszkiewicz K.: Wybrane aspekty wykrwawienia ubojowego tuczników, s.79-91, 2014, Konferencja: VII Szkoła Zimowa "Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych" Ustroń, 18-21 lutego 2
 16. Bukała B., Tereszkiewicz K.: Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w procesie dydaktycznym z zakresu logistyki magazynowej, s.907-914, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3/2014
 17. Świerzowicz J., Tereszkiewicz K.: Zastosowanie technologii informatycznych i biometrii w identyfikacji zwierząt, s.6274-6279, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3/2014
 18. Bukała B., Tereszkiewicz K.: Zdarzenia z udziałem zwierząt na drogach województwa podkarpackiego, ich skutki i możliwości ograniczania, s.2467-2474, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.6/2014
 19. Choroszy K., Tereszkiewicz K.: Znaczenie i weryfikacja systemu HACCP w łańcuchu przetwórstwa mięsnego, s.1017-1024, 2014, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3/2014

Rok 2015

 1. Bukała B., Tereszkiewicz K.: Funkcjonalno-techniczne aspekty aplikacji "4wymiAR Muzeum", INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.4/CD, s.2695-2701, 2015.
 2. Choroszy K., Tereszkiewicz K., Pankowski K.: Ocena realizacji zasad Umowy ATP w transporcie artykułów żywnościowych szybko psujących się, s.2774-2781, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.4/CD
 3. Świerzowicz J., Tereszkiewicz K.: Planowanie hurtowni danych z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania projektami, s.6153-6159, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.4/CD
 4. Bukała B., Tereszkiewicz K.: Rzeczywistość rozszerzona - innowacyjna technologia XXI wieku, s.2702-2713, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.4/CD
 5. Tereszkiewicz K., Choroszy K.: The Influence of Slaughter Stress on Cortisol and Glucose Levels in Fatteners' Blood Serum, t.4, s.115-120, 2015, TIMELINE PUBLICATION PVT. LTD., INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE INNOVATIONS AND RESEARCH, z.1
 6. Tereszkiewicz K., Molenda P., Choroszy K.: Warunki przewozu i kondycja tuczników transportowanych do uboju z gospodarstw o różnej skali produkcji, s.6197-6206, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.4/CD
 7. Tereszkiewicz K., Molenda P., Choroszy K., Pokrywka K.: Warunki przewozu i kondycja tuczników transportowanych do uboju z różnych odległości, s.6207-6215, 2015, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.4/CD
 8. Tereszkiewicz K., Choroszy K.: Wpływ obrotu przedubojowego na dobrostan tuczników i jakość wieprzowiny, s.13-16, 2015, POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE, PRZEGLĄD HODOWLANY: ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO, z.1

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję